Miroslav Marszalek

Bakalářská práce

Žárovzdorné materiály používané pro vyzdívky vysokých pecí

Refractory materials used for lining blast furnaces
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělená do pěti hlavních kapitol, věnují se výrobě surového železa, konstrukcí vysoké pece, žárovzdornými materiály, které se používají k vyzdění vysoké pece, jejich umístění v částech vysoké pece a na konec chlazení vyzdívky vysoké pece. V první kapitole je popsán historický vývoj výroby surového železa od prvních zmínek o výrobě surového železa až po současnost. Dále obsahuje …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into five main chapters dedicated to the production of pig iron, the blast furnace construction, refractory materials which are used for walling of the blast furnace, their location in the blast furnace and parts to the end of cooling blast furnace brickwork. The first chapter describes the historical development of the production of pig iron from the first mentions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Dalibor Jančar
  • Oponent: Michaela Topinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí