Nikola Cekotová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s psoriazou

Nursing Process in a Patient with Psoriasis
Anotace:
CEKOTOVÁ, Nikola. Ošetřovatelský proces u pacienta s psoriázou. Vysoká škola zdravotnická o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc., PhDr. Anna Mazalánová, Ph.D., MPH, RS. Praha 2021.63 s. Tématem bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta s psoriázou. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena obecně na celkovou problematiku …více
Abstract:
CEKOTOVÁ, Nikola. Nursing Process in a Patient with Psoriasis Medical College. Degree: Bachelor (Bc.) Supervisor: doc. PhDr. Anna Mazalánová , Ph.D., MPH, RS. Prague 2021. 63 p. The title of the bachelor thesis is the Nursing Process of a Patient with Psoriasis. This work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused generally on the issue of psoriasis. This part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Anna Mazalánová, PhDr.
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství