Bc. Lucie Zajdová

Bakalářská práce

Crohnova choroba z pohledu léčebné výživy

Crohn's disease from the viewpoint of therapeutical nutrition
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Crohnovou chorobou z pohledu léčebné výživy, jakožto onemocnění trávicího traktu, jež není medikamentózně či chirurgicky vyléčitelné. Nemoc je úzce spjata a ovlivněna výživou, a proto je na ni v této práci kladen důraz. Teoretická část vymezuje základní termíny anatomie a fyziologie střev, dále problematiku Crohnovy nemoci a v poslední řadě specifikuje výživu. V praktické …více
Abstract:
This thesis deals with the Crohn's disease from the perspective of medical nutrition as a disease of the digestive tract, which is not medically or surgically treatable. The disease is closely connected and influenced by nutrition, therefore emphasis is put on it in this work. The theoretical part defines the basic terms of the anatomy and physiology of the intestines, as well as issues of Crohn's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Anna Žáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Hýsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut