Barbora LIŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Výživa dětí v předškolním věku z pohledu všeobecné sestry

Nutrition of preschool children from the perspective of a general nurse
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dětmi předškolního věku a jejich výživou z pohledu všeobecných sester, které pracují na dětských odděleních. V teoretické části mé práce se zaměřuji na obecnou charakteristiku předškolního věku, doporučené výživové hodnoty dětí, jejich návyky a diety spojené s různým onemocněním, které je omezují v každodenním životě. V praktické části se pak zaměřuji na zpracování dotazníků …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with preschool children and their nutrition from the perspective of nurses who work in hospitals in pediatric departments. The theoretical part of this paper focuses on the general characteristics of children of preschool age, recommended nutritional values for children at this age, their habits and diets associated with various diseases that limit them in every day life. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Lenka Luhanová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LIŠKOVÁ, Barbora. Výživa dětí v předškolním věku z pohledu všeobecné sestry. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse