Bc. Lívia Šmihuľová

Diplomová práce

Riadenie a správa portfólia podielového fondu

Management and custody of mutual fund’s portfolio
Abstract:
The thesis deals with the management and custody of mutual´s fund portfolio. The first chapter focuses on the general knowledge of the collective investment and also on his legislation in the Slovak Republic. The second chapter analyzes the investment process, which gradually passes through all phases of the investment process. The third chapter compares different investment strategies. The fourth …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá riadením a správou portfólia podielového fondu. Prvá kapitola je zameraná na všeobecné poznatky o kolektívnom investovaní a tiež o jeho právnej úprave v Slovenskej republike. Druhá kapitola analyzuje investičný proces, kde sa postupne prechádza jednotlivými fázami investičného procesu. Tretia kapitola porovnáva investičné stratégie. Štvrtá kapitola je zameraná na návrh vlastného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jozef Glova, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance