Marek Škorec

Bachelor's thesis

Mechanické vlastnosti polykarbonátu, akrylonitril-butadien-styrenu, jejich směsí a jejich tahové vlastnosti za zvýšené teploty

Mechanical Properties of Polycarbonate, ABS, their Mixtures and their Tensile Properties at Elevated Temperatures
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi polykarbonátu, akrylonitril-butadien-styrenu, jejich směsí a jejich tahovými vlastnostmi za zvýšené teploty. Teore-tická část popisuje termoplasty, druhy polymerů a následně vybrané polymery a jejich mechanické vlastnosti. Praktická část popisuje nejprve výrobu zkušebního tělesa, dále tahovou zkoušku a násled-ně jsou zkoumány a porovnávány naměřené …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the mechanical properties of polycarbonate, acrylonitrile-butadiene-styrene, their mixtures and their traction properties at elevated temperatures. The theoretical part describes thermoplastics, types of polymers and subsequently selec-ted polymers and their mecha-nic properties. The practical part describes first the production of the test body, then the tensile test …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Škorec, Marek. Mechanické vlastnosti polykarbonátu, akrylonitril-butadien-styrenu, jejich směsí a jejich tahové vlastnosti za zvýšené teploty. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe