Markéta Čechová

Diplomová práce

Modelové situace a ornamentální kontrapunkt v Dobře temperovaném klavíru I. J. S. Bacha

Model Situations and ornamental Counterpoint in The Well-Tempered Clavier, Book 1, by J. S. Bach

Anotace:
Magisterská práce s názvem "Modelové situace a ornamentální kontrapunkt v Dobře temperovaném klavíru, 1. díl, J. S. Bacha" se zabývá hudebním jazykem, který je typický pro kompoziční práci J. S. Bacha. V první kapitole uvádím historická fakta, která jsou nezbytná v tomto kontextu. Uvádím okolnosti vzniku hudebního textu, pro jaký nástroj je toto dílo napsané a probírám možné varianty ladění. Představuji …více
Abstract:
The Master thesis named "Model situations and ornamental counterpoint in The Well Tempered Clavier, book 1, by J. S. Bach" deals with the musical language of composers, specially one like J. S. Bach. The first chapters shows historical facts about when the work was written, explains facts about the instrument and tuning. The second chapter explains the method of analysis, which is based on German musical …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební interpretace

Klíčová slova

Bach Johann Sebastian 1685-1750

Klíčová slova

baroko (hudba)

Klíčová slova

hudební ornamentika

Klíčová slova

historicky poučená interpretace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Giedre MRÁZKOVÁ
  • Oponent: Vojtěch SPURNÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna