Bc. Kateřina Palkosková

Diplomová práce

Problematika zajištění lůžkové zdravotní péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žatec

The issue of ensuring patient health care in the administrative district of the municipality with extended powers Zatec
Anotace:
Zdraví občanů je hlavním předpokladem správného fungování každého státu, neboť jen zdraví občané mohou vytvářet hodnoty a přispívat k prosperitě celé společnosti. Diplomová práce se zabývá částí zdravotnické péče, a to problematikou lůžkové péče. Práce se zabývá tímto palčivým problémem, který se dotýká všech obyvatel České republiky bez ohledu na věk, zvláště se zaměřením na Ústecký kraj, potažmo …více
Abstract:
Public health is the main precondition for the proper functioning of each state as only healthy Citizen can create value and contribute to the prosperity of the whole society. The thesis deals with one part of the health care sector, the issue of the inpatient care. The work focuses on the pressing problem which affects all citizens of the Czech Republic, regardless of age. The paper focuses especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Michaela Svitáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní