Theses 

Traditional family and its enemies: A Study of Slovak public sphere before referendum in February 2015 – Bc. Ivana Rybanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Ivana Rybanská

Diplomová práce

Traditional family and its enemies: A Study of Slovak public sphere before referendum in February 2015

Traditional family and its enemies: A Study of Slovak public sphere before referendum in February 2015

Anotace: V roku 2013 Konferencia biskupov Slovenska vydala pastiersky list, ktorý mal varovať všetkých členov katolíckej cirkvi pred "kultúrou smrti" – čím bola mienená genderová ideológia, zväzky osôb rovnakého pohlavia a rodová rovnosť. V centre pozornosti diplomovej práce je verejný diskurz na Slovensku po decembri 2013, ktorý neskôr viedol k organizácii referenda "o ochrane rodiny" vo februári 2015. Verejné reakcie –pozitívne, aj negatívne – vytvorili napätú atmosféru a do určitej miery polarizovali spoločnosť. Autorkiným cieľom je analyzovať a odhaliť rôzniace sa významy, ktoré boli v diskusii o týchto otázkach prítomné a ich premeny do februára 2015. Predkladaná diplomová práca kombinuje metódy diskurzívne a štrukturálne hermeneutickej analýzy s etnografickým dôrazom na aktérov a význam vznikajúci v interakciách.

Abstract: The thesis presented studies the public discourse in Slovakia after December 2013 which led to the organization of the referendum "on the protection of family" in February 2015. In 2013, the Conference of Bishops of Slovakia released a pastoral letter which warned against "the culture of death". Public reactions – both positive and negative – created a contentious atmosphere. This all brought the relations between religion and public sphere to the foreground. The author wants to analyze and uncover different meanings that were present in the debate and their changes until February 2015. The thesis seeks to combine methods of discourse and structural hermeneutic analysis with ethnographic emphasis on the actors and meaning created in interactions.

Keywords: culture of death, Slovakia, homosexuality, religious discourse, civic discourse, civil sphere, populism, hermeneutics, near–pollution, scapegoat, kultúra smrti, referendum, Slovensko, homosexualita, populizmus, hermeneutika

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Dr. Werner Binder
  • Oponent: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 13:36, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz