Bc. Dalibor Svoboda

Bachelor's thesis

Lidové tance z okolí Frenštátu pod Radhoštěm v podání Anny Šablaturové a Aloise Křoupala

Folk dances from around Frenštát pod Radhoštěm from Anna Šablaturová and Alois Křoupal
Abstract:
Bakalářská diplomová práce Lidové tance z okolí Frenštátu pod Radhoštěm v podání Anny Šablaturové a Aloise Křoupala, definuje národopisnou charakteristiku regionu Frenštátsko, zejména ve spojení s historií Hukvaldského panství, které je provázáno s dějinným vývojem etnografické oblasti Lašsko. Teoretická část popisuje všeobecnou historii a typologii lidových tanců v průběhu doby nebo místa výskytu …more
Abstract:
The bachelor thesis The folk dances from the surroundings of Frenštát pod Radhoštěm carried out by Anna Šablaturová and Alois Křoupal defines the ethnographic characteristics of the Frenštát region, especially in connection with the history of the Hukvald Estate, which is linked with the historical development of the ethnographic area of Lašsko. The theoretical part suscribes the general history and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Reader: Mgr. Klára Císaríková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Ethnology