Theses 

Básnické dílo Václava Renče po roce 1945 – Mgr. Kateřina Chlubná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Mgr. Kateřina Chlubná

Diplomová práce

Básnické dílo Václava Renče po roce 1945

Vaclav Renc’s poetry created after the year 1945

Anotace: Anotace Diplomová práce je zaměřena na básnické dílo Václava Renče vytvořené po roce 1945. Jednotlivé kapitoly se věnují lyrice vytvořené po roce 1945, Českým žalmům, dokončeným v roce 1950, veršům z vězení: Popelce nazaretské, Pražské legendě, Loretánskému světlu a drobné lyrice zařazené ve sbírce Skřivaní věž. Dále sem patří básně ze 60. let ve sbírce Setkání s Minotaurem a verše vydané z pozůstalosti v rukopisné sbírce Přesýpací hodiny. Pro ilustraci jsou zařazeny i některé básně vybrané z pozůstalosti. Práce je rozdělena do kapitol podle vzniku jednotlivých skladeb, v nichž jsou díla zařazena do kontextu tvorby Václava Renče a analyzována se zaměřením na užité motivy. Analýza reflektuje užívané básnické prostředky a jejich proměnu v průběhu autorova tvůrčího vývoje s ohledem na vězeňskou zkušenost.

Abstract: The topic of the thesis is Vaclav Renc’s poetry created after the year 1945. Particular chapters include the lyrics created after 1945, Czech Psalms (finished in 1950), verses from prisons: Popelka nazaretská, Pražská legenda, Loretánské světlo and some minor lyrics in the collection Skřivaní věž. Furthermore I have mentioned his poems from the 60s (included in the collection Setkání s Minotaurem) and the manuscript of poetry from his inheritance called Přesýpací hodiny. The thesis is divided into chapters and his books are listed in chronological order. Each charter is focused on certain contexts and analyzed according to leitmotifs used in his works. The analysis reflects different poetic elements used in his work and their change thorough his creative period, with special regard to his prison experience.

Klíčová slova: Klíčová slova Václav Renč, česká literatura 20. století, vězeňská poezie, spirituální básník, mariánská lyrika, České žalmy, Popelka nazaretská, Pražská legenda, Loretánské světlo, Setkání s Minotaurem, Skřivaní věž, Přesýpací hodiny Keywords Václav Renč, Czech literature of the 20th century, prison poetry, christian poetry, Marian poetry, Přesýpací hodiny

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:30, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz