Bc. Jan Veselý

Diplomová práce

Slaďování rodinného a profesního života zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení na krajské úrovni.

Harmonization of family and professional life of the Czech Social Security Administration employees on the regional level.
Anotace:
Diplomová práce se v obecné rovině zabývá problematikou slaďování rodinného a profesního života. První část diplomové práce je zaměřena na teoretické poznatky, které se vztahují k danému tématu, jako např. soulad mezi rodinou a prací, vzdělávání zaměstnanců, zákon o státní službě, syndrom vyhoření aj. V teoretické části práce je čtenář seznamován také s organizační strukturou a fungováním Okresní správy …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of reconciling family and professional life in general. The first part of the thesis is focused on theoretical knowledge related to the topic, such as harmony between family and work, employee education, civil service law, burnout syndrome, etc. There is also the organizational structure and functioning of the District Social Security Administrations introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/y0ubu/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: Ing. Michal Ztratil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika