Bc. Michal Nauš

Diplomová práce

Politika neintervence ve španělské občanské válce jako symptomatický projev appeasementu a československá zahraniční politika

Non-intervention Policy in the Spanish Civil War as a Symptomatic Manifestation of Appeasement and Czechoslovak Foreign Policy
Anotace:
Tato práce se zabývá především vztahem československé zahraniční politiky a občanské války ve Španělsku v jeho širším celoevropském i užším československém kontextu. Jako klíčové období zpracovává práce roky 1936 a 1937. Práce se soustředí na problémy, kterým čelila československá zahraniční politika v souvislosti s propuknutím španělské občanské války a pokouší se zobrazit politiku velmocí ve vztahu …více
Abstract:
This thesis deals with the relations of Czechoslovak foreign policy and Spanish civil war within its wider european and also the narrower czechoslovak context. The years of 1936 and 1937 are covered as the crucial period. The thesis si focused on problems that czechoslovak foreign policy was confronted in the case of the outburst of the Spanish civil war and depicts a policy of the great powers towards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta