Bc. Michal Nauš

Master's thesis

Politika neintervence ve španělské občanské válce jako symptomatický projev appeasementu a československá zahraniční politika

Non-intervention Policy in the Spanish Civil War as a Symptomatic Manifestation of Appeasement and Czechoslovak Foreign Policy
Abstract:
Tato práce se zabývá především vztahem československé zahraniční politiky a občanské války ve Španělsku v jeho širším celoevropském i užším československém kontextu. Jako klíčové období zpracovává práce roky 1936 a 1937. Práce se soustředí na problémy, kterým čelila československá zahraniční politika v souvislosti s propuknutím španělské občanské války a pokouší se zobrazit politiku velmocí ve vztahu …more
Abstract:
This thesis deals with the relations of Czechoslovak foreign policy and Spanish civil war within its wider european and also the narrower czechoslovak context. The years of 1936 and 1937 are covered as the crucial period. The thesis si focused on problems that czechoslovak foreign policy was confronted in the case of the outburst of the Spanish civil war and depicts a policy of the great powers towards …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2012
  • Supervisor: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta