Theses 

Motivace k dobrovolnictví v domovech pro seniory – Anna Štarmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anna Štarmanová

Bakalářská práce

Motivace k dobrovolnictví v domovech pro seniory

Motivation for volunteering in homes for the elderly

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem motivace k dobrovolnictví v domovech pro seniory. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které s tímto tématem úzce souvisí. Těmito pojmy jsou: dobrovolnictví, dobrovolnictví v sociálních službách, domov pro seniory, dobrovolník, motivace, motivace k dobrovolnictví, nevhodné motivy k dobrovolnické činnosti a na závěr teoretické části práce uvádí, co dobrovolníky v jejich činnosti podporuje a co je naopak v dobrovolnické činnosti brzdí.Cílem bakalářské práce je zjistit, co dobrovolníky v domovech pro seniory motivuje k dobrovolnické činnosti. Hlavní cíl je ve výzkumné části zpracován do třech dílčích výzkumných otázek, které zjišťují počáteční motivaci k dobrovolnictví, zkušenosti s dobrovolnictvím a to, díky čemu dobrovolníci v dobrovolnické činnosti pokračují. Odpovědi na výzkumné otázky jsou zjišťovány na základě kvalitativního výzkumu prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.

Abstract: The bachelor thesis deals with the theme of motivation for volunteering in homes for the elderly. The theoretical part explains the concepts related to this topic. These concepts are: volunteering, volunteering in social services, volunteer, motivation, motivation for volunteering, inappropriate motivation for leisure activity, and the conclusion of the theoretical part of the thesis shows how volunteers support their activities and what, on the contrary, they inhibit in volunteering.The aim of the bachelor thesis is to find that volunteers in the homes for seniors motivate volunteer activities. The main objective is elaborated within the research part into three partial research questions, which determine the initial motivation for leisure time, the experience with leisure time and the choice of leisure activities continue. Answers to research questions are based on qualitative research through semi-standardized interviews.

Klíčová slova: dobrovolnictví, dobrovolnictví v sociálních službách, dobrovolník, motivace, motivace k dobrovolnictví

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:47, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz