Bc. Libuše Horčicová

Bakalářská práce

Dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb

Volunteering in social services
Anotace:
Dobrovolnictví je významným prvkem vyskytující v širokém spektru oborů, a to zejména v oblasti pomáhajících profesí. V rámci této bakalářské práce dobrovolnictví zařazuji do segmentu sociální práce. V teoretické části práce se v první kapitole věnuji obecné definici dobrovolnictví, jeho historii, tak neopomíjím jeho klasifikaci nebo legislativní rámec. V druhé sekci se orientuji na dobrovolnická centra …více
Abstract:
Volunteering is an important element occurring in a wide range of disciplines, especially in the field of helping professions. Within this bachelor's thesis, I include volunteering in the segment of social work. In the theoretical part of the work, in the first chapter I deal with the general definition of volunteering, its history, so I do neglect its classification or legislative framework. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Michaela Svitáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní