Mgr. Markéta Jarošová

Bakalářská práce

Environmentální přístup ke studiu výplní archeologických objektů

Environmental approach how to study archaeological object fillings
Anotace:
Tato práce zahrnuje, ve střední Evropě dosud málo praktikované, propojení geologie a archeologie za účelem studia výplně archeologického objektu. Geoarcheologický výzkum představuje do budoucna velký potenciál slibující zjištění vzniku, způsobu využívání a zániku archeologických objektů. Objektem studia se v této práci stala halštatská zemnice v Modřicích u Brna. Cílem výzkumu bylo zhodnocení mikrostratigrafie …více
Abstract:
The contribution includes combination of geology and archaeology in central Europe less common to study infilling of an archaeological object. Geoarchaelogical approach seems to have a great potential to ascertain genesis, utilization and abandoning archaeological objects. There was studied the infilling of one sunken house from Modřice near Brno, dated to the Hallstadt period. On the base of geoarchaeological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie pro kombinaci s archeologií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.