Ing. Dana Ondrušková

Diplomová práce

Lexique de la drogue dans le corpus des chansons de rap: analyse sémantique en synchronie dynamique

Vocabulary of Drugs in the Corpora of French Rap Songs: semantic analysis in dynamic synchrony
Abstract:
The present thesis examines the drug terminology in texts of Fench rap songs based on onomasiological approach. We supposed that the use of substandard vocabulary of drugs is in constant evolution and that its protagonists use various procedures of word formation and their combinations to communicate the message to the target audience. Considering the substandard nature of given lexicon we postulated …více
Abstract:
Diplomová práce zkoumá drogové výrazy ve francouzských rapových písních na základě onomasiologického přístupu. Vycházeli jsme z předpokladu, že substandarní jazykové prostředky týkající se dané oblasti prochází neustálým vývojem a protagonisté využívají různých slovotvorných prostředků a jejich kombinací za účelem sdělení zprávy danému publiku expresivně a s identitárním podtextem. Vzhledem k substandardní …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Alena Polická, Ph.D.
  • Oponent: doc. Christophe Gérard L. Cusimano

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta