Bc. Hana Hilbertová

Diplomová práce

Proměny pracovních rutin sportovních komentátorů vlivem konvergence

Changes in journalistic practices of sports commentators influenced by convergence
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem konvergence na proměnu mediálních rutin práce sportovních komentátorů. Tato specifická žurnalistická profese je v českém prostředí doposud málo probádaná. V teoretické části nejprve pomocí odborné literatury definuji konvergenci, multiskilling a digitální média v rukou sportovních komentátorů. Dále definuji televizi, tradiční médium, ve vztahu k novým médiím a …více
Abstract:
This thesis examines the influence of the media convergence at the transformation of media work routines sports commentators. This specific journalistic profession is in Czech still little explored. In the theoretical part, I first use the scientific literature define convergence, multi-skilling and her tools in the hands of sports commentators. Further I define television, traditional medium, in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Vajbarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika