Mgr. Bc. Jiří Raclavský, Ph.D.

Rigorózní práce

Logická analýza pojmových postojů (teze disertační práce)

Logical analysis of notional attitudes
Anotace:
Jak si uvědomil již Quine, existují věty připsující postoje, které nemohou být čteny v relačním smyslu (extenzionálně) a přitom by měly, protože nejde o postoje propoziční. Musí být čteny v "intenzionálním smyslu" (srov. Janovo hledání jednorožce). Quinovo řešení, které spočívalo v parafrázi vět o těchto postojích na věty o propoziční postoje budí rozmanité výhrady. Jeho analýza těchto vět je každopádně …více
Abstract:
As W. v .O. Quine already recognized, there are attitudes that cannot be read in a "relational sense" (extensionally), but exclusively in a "notional sense" (consider, e.g., that John seeks unicorn). His so-called clausal analysis is generally understood as unsatisfactory. Notional attitudes should be thus characterized as relations (-in-intension) between an agent (individual) and (mostly) an intension …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Filozofie / Filozofie