Bc. Svätoslav Hamaliar

Master's thesis

Technická analýza a elektronické obchodovanie so zameraním na Forex

Technical analysis and electronic trading focusing on Forex
Abstract:
Diploma thesis deals with the technical analysis of Forex market and electronic trading. The first chapter offers a look at the history of forex trading and a brief overview of basic financial instruments, traded in electronic form on its own account. Then deals with the way of the analysis with emphasis on technical analysis. The second chapter examines the currently used trading tools, compares their …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá technickou analýzou forexového trhu a elektronickým obchodovaním. Prvá kapitola prináša pohľad na históriu forexu a stručný prehľad základných finančných nástrojov, obchodovateľných elektronickou formou na vlastný účet. Následne sa zaoberá spôsobom analyzovania s dôrazom na technickú analýzu. Druhá kapitola skúma v súčasnej dobe používané obchodné nástroje, porovnáva ich …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Reader: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Information Technologies and Management