Tomáš Radosta

Bakalářská práce

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice.

Long-term unemployment in the Czech republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice a Evropské unii v letech 2007 až 2015. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy vztahující se k tématu, jako charakteristika nezaměstnanosti, charakteristika dlouhodobé nezaměstnanosti, popsání dopadů dlouhodobé nezaměstnanosti a charakteristika osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnanosti. V praktické …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on analysis of developement the long-term unemployment in the Czech republic and European Union between the years 2007 and 2015. The theoretical part contains the topics related to the unemployment, such as characteristics of unemployment, characteristics of long-term unemployment, description of impacts of long-term unemployment and characteristics of persons at risk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Pavelka
  • Oponent: Petr Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70002