Veronika Chaloupková

Diplomová práce

Vizuální styl hip hopové subkultury,s přihlédnutím na koncepce vizuálního stylu hudebního festivalu Hip hop kemp

The visual style of hip-hop subculture with regard to the concept of visual style music festival Hip hop camp
Anotace:
Cílem diplomové práce je charakterizovat prostředí hip hopové subkultury v České republice a vymezit její vizuální projevy pro účely komunikace s touto skupinou. Teoretické část je zaměřená na definování pojmu subkultura. Přibližuje hip hopové prostředí s jeho historií a řeší oblast vizuálního projevu a vizuálního stylu. V praktické části jsou tyto teoretické poznatky aplikovány na festivalu Hip Hop …více
Abstract:
The aim of the thesis is to characterize the environment of hip hop subculture in the Czech Republic and to define its visual manifestations for the purposes of communication with this group. The theoretical part is focused on defining the concept of subculture. Bring nearer hip hop environment with its history and address the areas of visual expression and visual style. In the practical part, these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Barbara Hucková
  • Oponent: Václav Riedlbauch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39708

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management