Bc. Adéla Lukšíková

Bakalářská práce

Jednotný vizuální styl Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici

Unified visual style of the National Institute of Folk Culture in Strážnice
Anotace:
Tato práce si klade za cíl vytvořit nový jednotný vizuální styl Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, spolu s jeho spravovanými útvary, mezi které patří skanzen Strážnice, Mezinárodní folklorní festival Strážnice a Národopisná revue. Vytvořit tak vzájemnou jednotnou spolupráci vizuálního stylu těchto celků spolu s Národním ústavem lidové kultury, kde je hlavním úkolem zviditelnit instituci …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create the Unified Visual Style of the National Institute of Folk Culture in Strážnice together with its managed units which are the Open-air Museum of Rural Architecture in South-East Moravia, the International Folklore Festival Strážnice and the Journal of Ethnology. Encourage mutual cooperation of visual identity between all the units together with the National Institute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
  • Oponent: Ing. Hana Jechová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta