Bc. Markéta BARTOŇOVÁ

Diplomová práce

Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na SŠ

Integrated teaching of science subjects at secondary schools
Anotace:
Bílá kniha (tj. národní program vzdělávání v ČR) hovoří o nutnosti celkové změny charakteru výuky na všech stupních škol mimo jiné i s využitím mezipředmětové integrace. Předložená diplomová práce zkoumá, jakým způsobem byla tato změna zakomponována do Rámcových vzdělávacích programů středních škol, jaká je informovanost učitelů o této problematice a jaký na ni mají názor, které netradiční zdroje mají …více
Abstract:
The White paper (i.e. the National Education Program in the Czech Republic) talks about the overall change in the character of education in all levels of schools, using inter subject integration among other things. This diploma thesis examines how this change was incorporated into the Framework Educational Programs of secondary schools, what is the awareness of teachers about this issue and what they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŇOVÁ, Markéta. Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na SŠ. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta