Minh Huong Vu

Diplomová práce

Ratingové hodnocení vládních dluhopisů

The credit rating of government bonds
Anotace:
Diplomová práce pojednává o působení ratingových agentur na evropském trhu. První část je věnována charakteristice ratingu a jeho funkcí. Zaměřuje se na historii ratingových agentur, nejvýznamnější ratingové agentury tzv. "Velkou trojku", postup agentur při ratingového procesu a případné rozdíly v přístupech "Velké trojky". Jedna kapitola se zaobírá vládním ratingem. Druhá část se zabývá vývojem ratingu …více
Abstract:
The thesis discusses the effect of credit rating agencies in the European market. The first part is devoted to the characterization rating and its functions. It focuses on the history of rating agencies, the largest rating agencies, called the "Big Three", procedure agencies in the rating process and possible differences in the approaches of the "Big Three". One chapter deals with the sovereign rating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2014
  • Vedoucí: Petr Musílek
  • Oponent: Simona Leová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58685