Václav Zelený

Bakalářská práce

Tvorba úloh pro praxi žáků středních škol v metalografické a šroubové laboratoři Škoda Auto; The Formation of Tasks for the Practice of Pupils of Secondary Schools in the Metalographical and Screw Laboratory Škoda Auto

Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu úloh pro praxi žáků v laboratoři firmy Śkoda Auto, a.s. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části pojednává o firmě Škoda Auto a o útvaru kvality nakupovaných dílů GQD. Poté jsou uvedeny základní informace, pojmy a normy týkající se měření. V praktické části je zpracován návrh úloh pro praxi žáků v laboratoři GQD/4. Tato práce může …více
Abstract:
The thesis is focused on the creation of the tasks for the practice of pupils in the laboratory of the company Škoda Auto, a.s.This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the company Škoda Auto and its quality department of purchased parts - GQD.Then there are given some basic information and standards concerning to the measurement. The tasks for the practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/qj3j58/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií