Bc. Monika Čapková

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující nákupní rozhodovací proces spotřebitele v gastronomii

Factors influencing customer buying decision-making process in gastronomy
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit rešerši z odborné literatury na téma spotřební chování. Dalším cílem je za pomocí dotazníkového šetření zhodnotit vybrané faktory, které ovlivňují spotřebitele při výběru restaurace a také identifikace faktorů, které zvýší spokojenost hostů v konkrétním podniku a na základě těchto výsledků navrhnout určitá doporučení. Teoreticko–metodologická část je tvořena chováním spotřebitele …více
Abstract:
The target of this thesis is to create a research with the help of specialized literature on the topic of consumer behavior. Another goal is to use a questionnaire survey to evaluate selected factors that affect consumers when choosing a restaurant and identify factors that will help increase guest satisfaction in a particular company and based on these results to make certain recommendations. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/bdohi/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze