Tomáš Lejsek

Bakalářská práce

Rada Evropy

Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na činnost Rady Evropy jako jedné z nejvýznamnějších mezinárodních organizací působící více než 70 let, která se v rámci svých aktivit zabývá problematikou lidských práv, demokracie a právního státu. Cílem práce je porovnat tuto problematiku v rámci činnosti Rady Evropy a v České republice s přihlédnutím k trendům obou subjektů a následně také v rámci spolupráce s Evropskou …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the activities of the Council of Europe as one of the most important international organizations active for more than 70 years, which is engaged in the issues of human rights, democracy and the rule of law. The aim of this work is to compare this issue in the framework of the activities of the Council of Europe and in the Czech Republic with regard to the trends of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS