Bc. Klára JEDLIČKOVÁ

Diplomová práce

Výsledky Revoluce 25. ledna, aneb očekávání versus realita Případová studie káhirské ženy

Případová studie káhirské ženy

The Effect of The Revolution of January 25th, Expectations versus Reality
Anotace:
Práce je věnována studiu společenského a politického vývoje v Egyptě po Revoluci 25. ledna. Události samotné revoluce, stejně, jako události období po svržení režimu Husního Mubáraka je v práci představeno za využití sekundárních pramenů, odborných článků a publikací) a především na základě primárních zdrojů. Tímto zdrojem je kvalitativní výzkum, který byl realizován v Káhiře.
Abstract:
This thesis concerns the topic of the Revolution of January 25th in Egypt. The most important source of information was the research which took place in Cairo in the year 20014 (January, February). The respondents were describing and evaluating the processes of revolution and the socio political developement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEDLIČKOVÁ, Klára. Výsledky Revoluce 25. ledna, aneb očekávání versus realita Případová studie káhirské ženy . Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/