Mgr. Helena Gilová

Bachelor's thesis

Původní rodinné prostředí a postoje k manželství a rodičovství v období vynořující se dospělosti

Family environment and attitudes to marriage and parenthood in emerging adulthood
Anotácia:
Práce se zaměřuje na souvislosti mezi percipovaným rodinným prostředím a postoji lidí nacházejících se v životní etapě vynořující se dospělosti k manželství a rodičovství. Postoj k manželství a rodičovství je detekován jako sémantickým diferenciálem zjišťovaný převládající pozitivní či negativní postoj k manželství a rodičovství. Postoj k rodičovství je navíc detekován jako představa o celkovém počtu …viac
Abstract:
This study investigates connections between perceived family environment and attitudes of emerging adults towards marriage and parenthood. Attitude to marriage and parenthood is detected as dominant positive or negative attitude towards marriage and parenthood, which is found by using semantic differential. Attitude towards parenthood is furthermore detected as number of children, which emerging adults …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedúci: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Richard Pavelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií