Bc. Dominika Trubačová

Diplomová práce

Identities at War: Gender, Sexuality and Relationships in Pat Barker's Regeneration Trilogy

Identities at War: Gender, Sexuality and Relationships in Pat Barker's Regeneration Trilogy
Anotace:
Cílem této práce je srozumitelně vysvětlit pohled Pat Barkerové na sex, sexualitu, sociální rodové role a vztahy v trilogii Regeneration prostřednictvím pečlivé analýzy motivace postav, dějové linky a vyprávěčských technik, které autorka používá. V práci se zaměřuji na změny v britské společnosti po dobu první světové války v souvislosti s předepsanými společenskými úlohami žen a mužů, s heteronormativní …více
Abstract:
The aim of this thesis is to comprehensively demonstrate Pat Barker's views on sex, sexuality, gender, and relationships in Regeneration Trilogy via close reading and analysis of the characters' motivation, plot development and narrative techniques. The focus of the thesis is on the changes in the British society during the First World War as presented in the trilogy connected to the notions of masculinity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta