Bc. Dominika Trubačová

Master's thesis

Identities at War: Gender, Sexuality and Relationships in Pat Barker's Regeneration Trilogy

Identities at War: Gender, Sexuality and Relationships in Pat Barker's Regeneration Trilogy
Abstract:
Cílem této práce je srozumitelně vysvětlit pohled Pat Barkerové na sex, sexualitu, sociální rodové role a vztahy v trilogii Regeneration prostřednictvím pečlivé analýzy motivace postav, dějové linky a vyprávěčských technik, které autorka používá. V práci se zaměřuji na změny v britské společnosti po dobu první světové války v souvislosti s předepsanými společenskými úlohami žen a mužů, s heteronormativní …more
Abstract:
The aim of this thesis is to comprehensively demonstrate Pat Barker's views on sex, sexuality, gender, and relationships in Regeneration Trilogy via close reading and analysis of the characters' motivation, plot development and narrative techniques. The focus of the thesis is on the changes in the British society during the First World War as presented in the trilogy connected to the notions of masculinity …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Reader: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta