Bc. Petr BALOGH

Diplomová práce

Vývoj podpůrných služeb pro poskytování geoprostorových informací na bázi WMS

Development of Support Services for Geographical Information Provision Based on WMS
Anotace:
Diplomová práce na téma "Vývoj podpůrných služeb pro poskytování geoprostorových informací na bázi WMS" pojednává o aktuálně používaných webových službách v oblasti geoinformačních technologií, jejich využití a poskytování funkcionality při práci s prostorovými informacemi. Dále jsou v práci popsány standardy a normy, které jsou využity při poskytování geografických dat, nebo jsou ve webových službách …více
Abstract:
Diploma thesis on "Development of Support Services for Geographical Information Provision Based on WMS" deals with the currently used web services in the area of geoinformation technologies, their use and providing functionality for working with spatial information. This work also describes the standards which are employed for providing geographic data or are implemented within the web services. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALOGH, Petr. Vývoj podpůrných služeb pro poskytování geoprostorových informací na bázi WMS. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe