BcA. Eva Baláková, DiS.

Bakalářská práce

saBOTÁž, pohybová road movie o přátelství a hledání správné cesty

saBOOTage, motion road movie about friendship and finding the right path
Anotace:
Absolventský projekt podává reflexi na tvorbu a realizaci autorského představení. Inscenace vznikla na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava. Spoluautory jsou MgA. Jana Ryšlavá, Tomáš Sukup, Dis. a Tomáš Rossi. Reflexe se zabývá vznikem inscenace od námětu, přes proces zkoušení, premiéru až po vývoj během repríz. Výsledkem je pohybová groteska jako návod, jak nesabotovat vlastní život, plná živé …více
Abstract:
The graduation project provides reflection on the creation and implementation of a performance. The staging was set at the alternative scene of the Puppet Theatre Ostrava. Coauthors were MgA. Jana Ryšlavá, Tomáš Sukup, Dis. and Tomáš Rossi. The reflection deals with the process of creating the performance, from its theme through the testing process, premiere to the performance’s development in each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Halberstadt
  • Oponent: prof. Mgr. Zoja Mikotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/qbban/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova