Theses 

Monitorovací systémy a jejich využití v silniční dopravě – Bc. Antonín Spěvák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika

Bc. Antonín Spěvák

Diplomová práce

Monitorovací systémy a jejich využití v silniční dopravě

Monitoring systems and their usage in road transport

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou monitorovacích systémů v silniční dopravě České republiky. Teoretická část seznamuje s principy dopravní politiky, objasňuje podstatu inteligentních dopravních systémů a monitoringu. Praktická část věnuje pozornost charakteristice vybraných monitorovacích systémů, porovnává je podle stanovených kritérií a vyhodnocuje návrh nejvhodnějšího monitorovacího systému pro konkrétní dopravní společnost.

Abstract: This diploma thesis deals with the issue of monitoring systems in road transport of the Czech Republic. Theoretical part of the thesis introduces the principles of transport policy, clarifies the essence of intelligent transport systems and of monitoring itself. Practical part then pays attention to the characteristics of chosen monitoring systems, compares them according to established criteria and assesses the proposition of the most suitable monitoring system for specific transport company.

Klíčová slova: Monitorovací systémy, silniční doprava, poloha vozidla

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Nožička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36045 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Spěvák, Antonín. Monitorovací systémy a jejich využití v silniční dopravě. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:20, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz