Bc. Markéta Lysáková

Diplomová práce

Vzduch a voda, aneb pracujeme v chemii

Water and air, we work in chemistry
Anotace:
Diplomová práce „Vzduch a voda aneb pracujeme v chemii“ je zaměřena na výzkum, týkající se využívání pracovních listů a následné vypracování pracovních listů na téma vzduch a voda. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část obsahuje základní souhrn informací o Rámcovém vzdělávacím programu a Školním vzdělávacím programu, dále jsou zde představeny jednotlivé vyučovací metody, formy výuky …více
Abstract:
The diploma thesis "Air and water, or working in chemistry" is focused on research concerning the use of worksheets and elaboration of worksheets on its topic. Thesis is separated into two parts. First part includes basic research of information about the Framework Educational Program and the School Educational Program, as well as individual teaching methods, forms of teaching and didactic principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Horská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta