Simona Slámová

Bakalářská práce

Kvalita života dětí ve vztahu k rodině (struktura, vztahy, socioekonomický status)

The quality of life of children in relation to family
Anotace:
V mé bakalářské práci řeším kvalitu života dětí ve vztahu k rodině. Práce je rozdělena na dva segmenty. V prvním se zabývám teoretickou částí, kde rozebírám obecný pojem kvality života, rodinu a vztahy v ní a dále rodičovství a práci sociálního pracovníka v rodině. V druhé části je výzkum, který zjišťuje kvalitu života dětí.
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with quality of children's life in relation to family. The thesis has two parts. In the first part I deal with a theory where I analyze the general concept of quality of life, family, relationships and work of social workers in the family. In the second part there is a research which examines the quality of children's life.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slámová, Simona. Kvalita života dětí ve vztahu k rodině (struktura, vztahy, socioekonomický status) . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií