MUDr. Simona Venclíková, Ph.D.

Disertační práce

Kognitivní funkce a kvalita života v kontextu pracovního zařazení u pacientů s chronickou schizofrenií

Cognitive functions and quality of life in the context of work placements for pacients suffering from chronic schizophrenia
Anotace:
Úvod: Pacienti s chronickým průběhem schizofrenie bývají díky silně vyjádřeným negativním příznaků onemocnění, kognitivnímu deficitu a dlouhodobé nezaměstnanosti stigmatizováni, trpí sociálním stažením, vymizením zájmů, zhoršenou kvalitou života. Cíle: Zmapovat, zda je možné zapojit nemocné s chronickým průběhem schizofrenie do placeného pracovně rehabilitačního programu a udržet je v něm po dobu 18 …více
Abstract:
Background: Patients with a chronic course of schizophrenia are stigmatized and suffer from social withdrawal, loss of interest in hobbies, and decreased quality of life due to strongly manifested negative symptoms of the illness, a cognitive deficit, and long-term unemployment. Aims: To determine if it is possible to enter patients with a chronic course of schizophrenia into a paid work rehabilitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta