Bc. Jindřiška Kaslová

Diplomová práce

Institucionální vzdělávání pěstounů

Institutional education foster parents
Anotace:
Kaslová, J.: Institucionální vzdělávání pěstounů, diplomová práce. Brno, MU 2010, 53s. Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D. Diplomová práce se zabývá náhradn rodinnou péčí, výběrem a přípravou pěstounů a jejich následném vzdělávání. Cílem této práce bylo zjistit možnosti institucionálního vzdělávání pěstounů v ČR a navrhnout takový studijní obor celoživotního vzdělávání, který by se zabýval …více
Abstract:
Kaslova, J.: Institutional education of foster parents, dessertation, Brno, MU 2010, 53 pages. Director of dissertation: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D. The dissertation deals with substitute custody, choice and preparation of foster parents and follow-up education. The aim of the dissertation was tu find out possibilities of institutional education of foster parents in the Czech Republic and to propose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Oldřich Kilián, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta