Kateřina STOJANOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení výslovnosti moderátorů pořadu Přerovské aktuality

Assessing the Pronunciation of the Hosts of Prerovske Aktuality
Anotace:
Tématem této práce je hodnocení výslovnosti tří moderátorů pořadu Přerovské aktuality, který spadá pod regionální zpravodajství Televize Přerov, s. r. o. Praktická část je zaměřena na kvantitativní rozbor výslovnostních jevů, jejichž výběr se opírá o Českou výslovnostní normu Jiřiny Hůrkové, pro výzkum bylo užito metody poslechové. Za hlavní cíl si klademe poukázat na jazykovou úroveň mluvčích. Pokud …více
Abstract:
In the present thesis, pronunciation of three presenters of a television programme called Přerovské aktuality, which comes under the regional news service provided by Televize Přerov, Ltd., is evaluated. The practical part focuses on a quantitative analysis of pronunciation phenomena, the selection of which was based on Česká výslovnostní norma (Czech Pronunciation Norm) by Jiřina Hůrková; listening …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Marcela Grygerková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STOJANOVÁ, Kateřina. Hodnocení výslovnosti moderátorů pořadu Přerovské aktuality. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ