Vilém Valenta

Disertační práce

Interactions between fiscal policy and real economy in the Czech Republic: a quantitative analysis

Kvantitativní analýza interakcí fiskální politiky a reálné ekonomiky v České republice
Anotace:
Po mnoha desetiletích se makroekonomické působení fiskální politiky znovu stalo ústředním tématem hospodářskopolitické diskuze. Jak automatické fiskální stabilizátory tak diskreční fiskální stimuly byly použity na podporu agregátní poptávky během nedávné celosvětové hospodářské krize a následně vedly k nutnosti rozsáhlé fiskální konsolidace. Správné posouzení velikosti automatických stabilizátorů a …více
Abstract:
After many decades, macroeconomic effects of fiscal policy have returned to the centre of the economic policy debate. Both automatic fiscal stabilizers and discretionary fiscal stimuli have been used to support aggregate demand during the recent global economic crisis with a subsequent need for large-scale fiscal consolidations. In this context, a proper assessment of the size of automatic fiscal stabilizers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2004

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: Stanislava Hronová
  • Oponent: Josef Arlt, Jiří Slačálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28593

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika