Bc. Anežka Hrunková

Diplomová práce

Exekuce v podnikání

Business execution
Anotace:
Práce si klade za cíl prozkoumat, zda se současná právní úprava exekučního řízení v exekučním řádu osvědčila, zda vyhovuje potřebám podnikatelské praxe, anebo zda by měla být naopak zrušena, jak požadují některé politické subjekty. Teoretická část práce se zaměřuje na rozdíly mezi čtyřmi způsoby vymáhání pohledávek podle českého právního řádu. V praktické části pak práce na základě několika konkrétních …více
Abstract:
The goal of this thesis is to evaluate, if the current executory regulation proved the expectations and properly supports the business needs and requirements or if it should be refused and terminated, as it is requested by some political subjects. Theoretical part of the thesis focus on evaluation of four ways of debts collection according to the Czech legal regulations and law. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance