Bc. Petra Zelenková

Bakalářská práce

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Beside Employment Agreement on Work
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti. Bakalářská práce je členěna do šesti hlavních kapitol. První kapitola obsahuje pojednání o pracovněprávních vztazích, jejich rozdělení a prvky pracovněprávních vztahů. Druhá kapitola se stručně zaměřuje na vývoj dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr od …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with agreements on work performed outside an employment relationship, i.e. the agreement on work performance and the agreement on work activity. The bachelor thesis is divided into six main chapters. The first chapter contains a treatise on labor-law relationships, their division and elements of labor-law relationships. The second chapter briefly focuses on the agreements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
  • Oponent: Mgr. René Šifta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře