Daniel MASLOVSKÝ

Master's thesis

Lawyers, Guns and Money in Thompson's Las Vegas

Lawyers, Guns and Money in Thompson's Las Vegas
Abstract:
This master thesis deals with the three recurring themes of lawyers, guns and money in the Fear and Loathing in Las Vegas book by Hunter S. Thompson. The terms need to be taken from the general perspective where lawyers stand for the whole system of law; guns represent violence in general; and money the overall mentality connected with it. Author of this thesis afterwards deals with the relation of …viac
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá románem Strach a hnus v Las Vegas od amerického spisovatele Huntera S. Thompsona. Konkrétně se jedná o tři opakující se stěžejní témata: právníky, zbraně a peníze. Tyto konkrétní termíny však pouze zastřešují širší koncepty, kde právníci zastupují právo jako takové, zbraně symbolizují násilí ve všech podobách a peníze ukazují celkovou mentalitu společnosti ve spojení …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Zverejniť od: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedúci: doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MASLOVSKÝ, Daniel. Lawyers, Guns and Money in Thompson's Las Vegas. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta