Theses 

Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik – Josef Smutek, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / odbor:
Process Engineering / Risk Control

Josef Smutek, DiS.

Bachelor's thesis

Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik

Warehouse Management Risk Analysis and Methods to their Minimizing

Anotácia: Téma této bakalářské práce je "Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik" V teoretické části se věnuji rizikům a metodám pro jejich analýzu, skladovému hospodářství a manipulační technice společně s podmínkami bezpečnosti práce. V praktické části této práce představím firmu Démos trade a.s., kde jsem v praxi aplikoval navrhnuté metody pro analýzu rizik a na základě výsledků navrhl opatření pro jejich minimalizaci.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is "Warehouse Management Risk Analysis and Methods to Their Minimizing". In the theoretical part, the main topics are warehouse management, warehouse equipment, health and safety in work as well as potencial risks and some speci-fic methods to analyze them. In the practical part I introduce a company Démos trade a.s. where the risk analysis methods were applied. The proposals to minimize the stated risks were suggested based on the results of the analysis.

Kľúčové slová: Check list analysis, Metoda PHN, Metoda What If, Analýza rizik, Skladové hospodářství

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47018 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Smutek, Josef. Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 07:08, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz