Theses 

Grant options and economic use of real assets – Pavla Blaisová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavla Blaisová

Bakalářská práce

Grant options and economic use of real assets

Dotační možnosti a ekonomické využití nemovitých památek

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv a význam dotací pro soukromé vlastníky v NUTS II. Jihovýchod a jejich ekonomické využití k podnikatelským účelům. K získání primárních dat je využit hloubkový rozhovor se třemi soukromými vlastníky nemovitých památek. Bude zjištěno, zda mají zkušenosti s poskytováním dotací, jestli jsou aktivními žadateli o dotace a jak vnímají dotace pro kulturní památky. Poté bude zacíleno na využití kulturních památek v rámci cestovního ruchu.

Abstract: The aim objective of this thesis is to explore effect and importance of grants for private property owners in NUTS II. Southeast and their economic utilization for business purposes. In order to collect the primary data, three in-depth interviews with three private property owners have been conducted. Of these interviews it will be found, whether the owners have grant-related experience, whether they are active applicants for grants and how they perceive grants for cultural monuments. Next use of cultural monuments in the field of tourism will be targeted.

Klíčová slova: Právní aspekty ochrany památek, Památková péče, Dotace, Ekonomické využití památek

Keywords: Grant, Legal aspects of protection of monuments, Conservations, Economical use of monuments

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/54269 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:36, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz