Veronika Hlavatá, DiS.

Bakalářská práce

Integrace prostorové obrazové informace s hmatem ve virtuálním sochařství

Integration of spatial image information with touch in Virtual Sculpture
Anotace:
Diplomová práce se primárně zabývá možnostmi integrace prostorové obrazové informace s hmatem ve virtuálním sochařství. Ve výzkumné první části práce bude haptika analyzována z různých perspektiv a zasazená do historického kontextu (od hardwarového a softwarového vybavení, až po výčet hlavních představitelů a inovátorů, kteří přispěli k rozvoji virtuálního sochařství). Druhá část práce bude zaměřena …více
Abstract:
The bachelor thesis primarily deal with possibility of integrating spatial image information with touch in virtual sculpture. In the first part, the haptic is analyzed from different perspectives and described in a historical context (from hardware and software to the leaders and innovators who contributed to the development of virtual sculpture). The second part of the thesis is focused on practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma