MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D.

Disertační práce

Biopsie sentinelové lymfatické uzliny a její role v diagnostice a léčbě krčních metastáz u pacientů s karcinomem dutiny ústní

The sentinel lymph node biopsy and the role in the diagnosis and treatment of neck metastases in patients with carcinoma of the oral cavity
Anotace:
Cílem studie bylo ověřit úlohu a význam biopsie sentinelové lymfatické uzliny (SLU) v diagnostice a léčbě krčních metastáz u pacientů s karcinomem dutiny ústní. Od července 2003 do prosince 2007 bylo 35 pacientů s karcinomem dutiny ústní bez klinicky detekovatelných metastáz zařazeno do otevřené prospektivní studie. SLU byla identifikována na základě předoperační lymfoscintigrafie po aplikaci 20-40 …více
Abstract:
Our objective was to determine the role and value of sentinel lymph node biopsy in diagnosis and treatment of patients with carcinoma of the oral cavity. 35 patients with previously untreated oral cavity carcinoma without any clinically detectable neck metastases were enrolled into an open prospective trial between July 2003 and December 2007. The sentinel lymph nodes were localized preoperatively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta