Martina KŘENKOVÁ

Diplomová práce

Vytváření povědomí různých jazyků skrze anglický jazyk v předškolním vzdělávání.

Awakening to Languages Through English in Pre-Primary Education.
Abstract:
This thesis focuses on a theoretical study of the current pluralistic approach Awakening to Languages, its application in pre-primary education and the effects of teaching it through English. The first aim of this thesis is to summarize the concept of plurilingualism with a special focus on the description of pluralistic approaches. The Awakening to Languages approach will be described and further …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá aktuálním pluralistickým přístupem Vytváření povědomí různých jazyků, jeho použitím v předškolním vzdělávání a dopadem jeho výuky pomocí anglického jazyka. Prvním cílem teoretické části je shrnutí plurilingvního konceptu se zaměřením na popis pluralistických přístupů. Dále je popsán a specifikován přístup Vytváření povědomí různých jazyků v souvislosti s deskriptory navrženými …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Natalia Orlová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘENKOVÁ, Martina. Vytváření povědomí různých jazyků skrze anglický jazyk v předškolním vzdělávání.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta